Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää lupia sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön. Löydät lisätietoa toiminnasta täältä.

Tällä sivulla on listattuna hakemuksiin tehdyt päätökset vuodelta 2020. Tiedot ovat alustavia ja täydentyvät.

  • Myönteinen päätös tarkoittaa, että lupa, muutoslupa tai tietopyyntöpäätös on myönnetty hakemuksen mukaisesti tai päätöksessä mainituin poikkeuksin.
  • Raukeava päätös tarkoittaa, että vireille tulleen hakemuksen käsittely on keskeytetty, jonka vuoksi hakemus raukeaa. Syynä raukeamiseen voi olla esimerkiksi, että
    • hakija on itse halunnut keskeyttää hakemuksensa käsittelyn
    • hakemuksia on vahingossa tehty kaksi samansisältöistä tai
    • aineistoa/muutosta on haettu vääräntyyppisellä hakemuksella.

Tällä hetkellä tarkemmat tiedot ovat saatavilla tietolupapäätöksistä. Taulukko ei valitettavasti toimi responsiivisesti.

2020

Tietoluvat

Tietolupia myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 67 kpl, raukeavia päätöksiä tehtiin yhteensä 24 kpl. Myönnetyt luvat koskevat 1-22 rekisterinpitäjän aineistoja per lupa. Yksi lupa koskee siis keskimäärin 3,8 rekisterinpitäjän aineistoja. Alla listattuna myönnetyt tietoluvat.

Päivämäärä

Luvansaaja

Hankkeen nimi

Käyttötarkoitus

29.12.2020 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Melanooman ja munuaissyövän ennustekijät Tieteellinen tutkimus
23.12.2020 Kuopion yliopistollinen sairaala Aortan B-tyypin dissekaation hoidon perusteet: Kokonaisvaltainen katsaus epidemiologiaan, riskitekijöiden mallintamiseen sekä endovaskulaarihoidon tuloksiin Tieteellinen tutkimus
22.12.2020 Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Lapin yliopisto Mielentilatutkimukset ennen pääkäsittelyä Tieteellinen tutkimus
21.12.2020 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Välilevytyräleikattujen potilaiden työkyky sekä sairausloman pituuteen vaikuttavat tekijät Tieteellinen tutkimus
20.12.2020 Medaffcon Oy Real world evidence study on the burden of atopic dermatitis in Finland: Treatment practices, healthcare resource utilization, treatment costs, and prevalence Tieteellinen tutkimus
18.12.2020 Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) Risk factors for tumors of the brain in children (RiFaTuB) Tieteellinen tutkimus
17.12.2020 Medcare Oy 40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 10-15 vuoden seurannan aikana Tieteellinen tutkimus
17.12.2020 Oulun yliopistollinen sairaala Five-year Outcome after Coronary Surgery from the European Coronary Artery Bypass Grafting (E-CABG) Registry Tieteellinen tutkimus
16.12.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vankiterveydenhuolto OxRec-menetelmän käytettävyys rikoksen uusimisriskin arviointiin Suomessa Tieteellinen tutkimus
10.12.2020 Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Värttinäluun alaosan murtuma: Esiintyvyys ja hoito Suomessa Tieteellinen tutkimus
9.12.2020 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PCOS-naisten ja heidän sukulaistensa sairastavuus ja kuolemat, hedelmällisyys, raskaus ja periytyvyys Tieteellinen tutkimus
9.12.2020 Tampereen yliopisto Ikääntyneiden hoidon kustannukset ja rahoitus -pilottitutkimus Tieteellinen tutkimus
9.12.2020 Kuopion yliopistollinen sairaala Vasemman kammion mekaanisen dyssynkronian faasianalyysi sydänpotilaiden ennusteen arvionnissa Tieteellinen tutkimus
9.12.2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaala Synnynnäisen lonkkanivelen dysplasian (DDH) perinnöllinen tausta ja hoidon tulokset Tieteellinen tutkimus
9.12.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS, Lasten ja nuorten sairaudet Astma ja raskaus Tieteellinen tutkimus
2.12.2020 Kansaneläkelaitos Kehitysvammaisten lääkehoito ja asumispalvelut Suomessa Tieteellinen tutkimus
25.11.2020 Kuopion yliopistollinen sairaala Tieteellinen tutkimus
25.11.2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Hypertensiivisten raskauskomplikaatioiden esiintyvyyden erot eri pakastealkiosiirtomenetelmissä Tieteellinen tutkimus
25.11.2020 Helsingin yliopisto Miten sosiaaliset tekijät ja geneettinen alttius yhdessä määrittävät terveyttä / The interrelated effects of sociodemographic factors and polygenic risk for health and social outcomes Tieteellinen tutkimus
18.11.2020 University of Helsinki Cellular mechanisms of hypercholesterolemia and statin induced new-onset diabetes Tieteellinen tutkimus
18.11.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Peukalon kämmennivelen nivelrikon kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1996-2019 Tieteellinen tutkimus
9.11.2020 Medaffcon Oy A real-world analysis of patients treated with [-] in Finland Tieteellinen tutkimus
5.11.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Naistenklinikka Endometrioosipotilaan elämänkaari (ENDOLIFE) Tieteellinen tutkimus
28.10.2020 Helsingin yliopisto Klonaalinen hematopoieesi ja terveys Tieteellinen tutkimus
28.10.2020 Vaasan keskussairaala Suomen kemosädehoito keuhkosyövässä Tieteellinen tutkimus
21.10.2020 Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Lapsuusiän tulehduksellisiin autoimmuunitauteihin liittyvä psykiatrinen sairastavuus Tieteellinen tutkimus
21.10.2020 Työterveyslaitos Paremmalla ennakoinnilla kestävämpään mielen hyvinvointiin työssä. Tieteellinen tutkimus
20.10.2020 HUS-kuntayhtymä, Sydän- ja keuhkokeskus Sepelvaltimoiden TT sydänlihasiskemian ennustamisessa Tieteellinen tutkimus
15.10.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tieteellinen tutkimus
15.10.2020 Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, Denmark A retrospective cohort study to assess the safety of baricitinib compared with other therapies used in the treatment of rheumatoid arthritis in Nordic countries Tieteellinen tutkimus
14.10.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Toistuvan keskenmenon taustatekijät ja ennuste HUSissa v. 2007─2016 tutkituilla potilailla. Tieteellinen tutkimus
8.10.2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tieteellinen tutkimus
8.10.2020 Oulun yliopisto Synnytyksen aikaisen antibiootin vaikutus lapsen kasvuun ja terveyteen (LOOP-study) Tieteellinen tutkimus
30.9.2020 Oriola Oy ADHD:n hoito Suomessa Tieteellinen tutkimus
29.9.2020 Turun yliopisto Finnish Retirement and Aging study Tieteellinen tutkimus
25.9.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Monisairastavuus ja siihen liittyvä palveluiden käyttö sekä kustannukset (Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO) – hankkeen osana toteutettava tutkimus) Tieteellinen tutkimus
24.9.2020 Aalto-korkeakoulusäätiö sr Talouden tilannehuone Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
23.9.2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Aivovammojen ilmaantuvuus, leikkaushoidot ja vaikutus myöhempään terveyteen suomalaisilla lapsilla: Tapaus-verrokkitutkimus vuosien 1998 ja 2018 väliltä Tieteellinen tutkimus
16.9.2020 Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikkö Terveyttä, hyvinvointia ja kuolleisuutta ennustavat sosioekonomiset ja perhetekijät Suomessa Tieteellinen tutkimus
16.9.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Sydän- ja keuhkokeskus Ruokatorvisyöpää käsittelevä väitöskirjatyö Tieteellinen tutkimus
9.9.2020 Itä-Suomen yliopisto Tieteellinen tutkimus
9.9.2020 Medaffcon Oy FinMDS Tieteellinen tutkimus
9.9.2020 UMC Groningen ERACODA – Eurooppalainen tutkimus dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden COVID-19-tartunnoista. European research database on dialysis and kidney transplantation patients’ COVID-19 infections (ERACODA). Tieteellinen tutkimus
9.9.2020 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Rekisteriseuranta avoimen dialogin periaattein toteutetun nuorisopsykiatrisen hoidon hoitotuloksista Tieteellinen tutkimus
9.9.2020 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion yliopistollinen sairaala Clinical registry study on diffuse large B-cell lymphoma and mantle cell lymphoma. Tieteellinen tutkimus
9.9.2020 Oulun yliopisto MEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi Opetus
2.9.2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri COVID-19 [-] Tieteellinen tutkimus
2.9.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Nordic AAA Study Tieteellinen tutkimus
2.9.2020 Tampereen yliopistollinen sairaala Sairaalan ulkopuolella syntyneet lapset Suomessa Tieteellinen tutkimus
2.9.2020 MedEngine Oy Treatment practices, healthcare resource utilization, and treatment costs of psoriasis in Finland – A population-based register study Tieteellinen tutkimus
25.8.2020 Oriola Oy Finnish Diabetes Control study – FinDiCon Tieteellinen tutkimus
24.8.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tieteellinen tutkimus
24.8.2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Biologisten lääkkeiden käyttö yhdistelmähoitona tulehduksellisissa suolistosairauksissa, suomalainen monikeskustutkimus. Tieteellinen tutkimus
24.8.2020 EPID Research Oy Myyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus, jolla arvioidaan virtsateiden syöpien riskiä suhteessa 2-tyypin diabetesta sairastavien potilaiden empagliflotsiinialtistukseen. Tieteellinen tutkimus
19.8.2020 Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Nordic EpiLung-tutkimus (Pohjoismaiden keuhkosairauksien epidemiologinen tutkimus) Tieteellinen tutkimus
29.7.2020 Evidera-PPD VOLT: Nordics (Venous Thromboembolism Treatment) Tieteellinen tutkimus
21.7.2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ihokeliakiapotilaiden sairastavuus ja sairaalapalveluiden käyttö Tieteellinen tutkimus
14.7.2020 VATT The nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting health Tieteellinen tutkimus
13.7.2020 Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta / Clinicum Diabetes, krooniset sairaudet ja kuolleisuus – rekisteripohjainen seurantatutkimus/ FIN-CARING II. Tieteellinen tutkimus
10.7.2020 Medaffcon Oy Type 2 diabetes and renal outcomes in the Hospital District of Southwest Finland Tieteellinen tutkimus
8.7.2020 Epid Research Oy Uudenlaisen, systeemisen lääkehoidon persistenssi ja adherenssi – Rekisteripohjainen kohorttitutkimus Suomessa ja Ruotsissa. Tieteellinen tutkimus
3.7.2020 Tampereen yliopistollinen sairaala Sosioekonomisten terveyserojen muodostuminen teini-iästä varhaiseen keski-ikään – Ylisukupolvinen näkökulma Tieteellinen tutkimus
29.6.2020 Helsingin yliopisto FinnGen Tieteellinen tutkimus
24.6.2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Traumojen ja toimenpiteiden vaikutus naisten lisääntymisterveyteen Tieteellinen tutkimus
10.6.2020 MedEngine Oy FinWeight Tieteellinen tutkimus
10.6.2020 NHG Finland Oy Osteoporoosin hoidon alueelliset erot Tieteellinen tutkimus
27.5.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri COVID-19 kliiniseen ilmiasuun vaikuttavien tekijöiden karakterisointi Tieteellinen tutkimus

Tietopyynnöt

Myönteisiä tietopyyntöpäätöksiä yhteensä kaksi, raukeavia päätöksiä 22 kpl.

Muutospäätökset

Myönteisiä tietoluvan muutospäätöksiä yhteensä 57 kpl, raukeavia muutospäätöksiä 12 kpl.

Takaisin ylös