Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata toimii sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa, sillä on erillinen sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä johtaja sekä ministeriön asettama ohjausryhmä.

Findatan johtoryhmä vastaa tietolupaviranomaisen toiminnan johtamisesta. Findatan johtoryhmään kuuluu johtajan lisäksi aineistopalveluiden päällikkö, ICT-päällikkö, lakimies ja viestintäpäällikkö.

Tavoitteet

Findatan tavoitteena on:

  1. Parantaa tietoturvaa ja yksilöiden tietosuojaa.
  2. Nopeuttaa ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveysalan tietovarantojen hyödyntämistä.
  3. Poistaa lupakäsittelyyn liittyvää päällekkäistä työtä.
  4. Kehittää sosiaali- ja terveysalan aineistokuvauksia yhdessä rekisterinpitäjien kanssa.

Ohjaus ja valvonta

Ohjausryhmä ohjaa ja kehittää Findatan toimintaa. Ohjausryhmän jäsenet on nimetty sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n, Valviran, Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen, Digi- ja väestötietoviraston, Tilastokeskuksen, Työterveyslaitoksen, Fimean sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien edustajien joukosta.

Findatan toimintaa valvovat muun muassa oikeusasiamies ja tietosuojavaltuutettu. Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira valvoo Findatan tietoturvallisia käyttöympäristöjä. Lisäksi Findatan täytyy antaa tietosuojavaltuutetulle kerran vuodessa selvitys sosiaali- ja terveystietojen sekä niiden lokitietojen käsittelystä.

Henkilöstö

Tällä hetkellä Findatassa työskentelee 15 henkilöä. Henkilöstön koko kasvaa toiminnan kehittyessä noin 20-25 henkilöön. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@findata.fi.

Johanna Seppänen
Johtaja, FT

Eevaliisa Orelma
Johdon assistentti

Heikki Lanu
ICT-päällikkö

Antti Piirainen
Viestintäpäällikkö
antti.piirainen@findata.fi
+358 29 524 7644

Mervi Siltanen
Aineistopalveluiden päällikkö

Kirsi Talonen
Lakimies, tietosuojavastaava

Peija Haaramo
Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset

Janika Tarkoma
Johtava asiantuntija, data manager

Juho Happonen
Aineistopalveluiden erityisasiantuntija

Saija Jaatinen
Aineistopalveluiden erityisasiantuntija

Rosa Juuti
Aineistopalveluiden erityisasiantuntija

Maari Parkkinen
Aineistopalveluiden erityisasiantuntija

Sonja Saloranta
Aineistopalveluiden erityisasiantuntija

Hanna Tervonen
Aineistopalveluiden erityisasiantuntija

Antti Vikström
Aineistopalveluiden erityisasiantuntija

Takaisin ylös