Det totala priset för Findatas tjänster består av följande fyra faktorer:

1. Findatas avgift för beslut gällande en begäran om information eller ett dataanvändningstillstånd

 • Beslut gällande en begäran om information: 1 000,00 euro.
 • Dataanvändningstillstånd för en sökande som verkar i Finland eller i ett annat EU- eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)-land: 1 000,00 euro.
 • Dataanvändningstillstånd för en sökande som verkar utanför EU- eller EES-länderna: 3 000,00 euro.
 • Beslut gällande en begäran om information eller ett dataanvändningstillstånd för examensarbete för en sökande som verkar i Finland eller i ett annat EU- eller EES-land: 500,00 euro.
 • Förändring av dataanvändningstillstånd, t.ex. förlängning av tillståndets giltighetstid och/eller tilläggspersoner som enligt tillståndet får behandla datamaterialet: 350,00 euro.
 • Om en begäran om information eller en ansökan om dataanvändningstillstånd återkallas innan den har behandlats av Findata faktureras ingen avgift.
 • För en begäran om information eller en ansökan om dataanvändningstillstånd som återkallats eller inte kompletterats efter att den tagits under behandling faktureras en avgift enligt den använda arbetstiden.

2. Urval och tillhandahållande av material

 • Ersättning enligt de respektive personuppgiftsansvarigas egna bestämmelser för urval och tillhandahållande av material i enlighet med beslut/dataanvändningstillstånd beviljat av Findata.
 • Vi utreder de personuppgiftsansvarigas kostnader i samband med behandlingen av begäran eller ansökan.
 • Vi fakturerar de personuppgiftsansvarigas kostnader av kunden och betalar sedan ersättningen till de personuppgiftsansvariga.

3. Använd arbetstid

 • En timbaserad avgift för den arbetstid Findata använt för att samköra, förbehandla, pseudonymisera och anonymisera uppgifter: 115,00 euro per arbetstimme.

4. Avgift för användning av driftmiljön för dataanvändningstillstånd-kunder

 • Avgift för fjärråtkomst till den informationssäkra driftmiljön som administreras av Findata. Priset bekräftas innan den 1.4.2020, då behandlingen av dataanvändningstillstånd inleds.

 

Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1500/2019 om Findatas avgiftsbelagda prestationer