Tyvärr är begäran om information endast möjlig att skicka med en finsk personlig identitetskod genom Suomi.fi-identifiering. Vi kartlägger alternativa säkra identifieringsapplikationer för våra internationella kunder.