Sidan uppdaterades 17.7.2020 kl 11.00

På den här sidan hittar du Findatas driftinformation över t.ex. systemfel, serviceavbrott eller driftsresktioner som kan påverka våra tjänster.

Vid andra problem än listade nedan kan du kontakta vår Help Desk via e-post: info@findata.fi eller per telefon: 029 524 6500 (öppet på vardagar från 9.00 till 11.00 och från 12.00 till 16.00).

Underhållsstopp

  • Underhållsstopp torsdag 23 juli 2020 från 9 till 15. Under den dagen kan det finnas driftstopp i alla Findatas IT-system, varför vi inte rekommenderar att skicka applikationer vid den tiden.
  • Det finns ett underhållsavbrott i systemet varje veckodag från 8 till 9 am.

Systemfel

Kom ihåg att spara din oavslutade ansökan med cirka 15 minuters intervall. För närvarande loggar systemet automatiskt ut den sökande efter en viss tidsgräns, och formuläret sparas inte automatiskt.

Vi har upptäckt problem när vi använder Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder andra webbläsare.

Driftsresktioner

För närvarande är det möjligt att identifiera och därmed skicka in en ansökan om datatillstånd för personer som har en personlig identitetskod registrerad i det finska befolkningsinformationssystemet. Distributionen av andra identifieringsmetoder pågår.