Sidan uppdaterades 27.4.2020 kl 13.00

På den här sidan hittar du Findatas driftinformation över t.ex. systemfel, serviceavbrott eller driftsresktioner som kan påverka våra tjänster.

Vid andra problem än listade nedan kan du kontakta vår Help Desk via e-post: info@findata.fi eller per telefon: 029 524 6500 (öppet på vardagar från 9.00 till 11.00 och från 12.00 till 16.00).

Underhållsstopp

Det finns ett underhållsavbrott i systemet varje veckodag från 8 till 9 am.

Systemfel

För närvarande loggar systemet automatiskt ut den sökande efter en viss tidsbegränsning och formuläret sparas inte automatiskt. Vi rekommenderar att du sparar din oavslutade ansökan minst var 10-15 minut. Vi undersöker för närvarande frågan.
Vi har upptäckt problem när vi använder Internet Explorer. Vi undersöker för närvarande frågan.

Driftsresktioner

För närvarande är det möjligt att identifiera och därmed skicka in en ansökan om datatillstånd för personer som har en personlig identitetskod registrerad i det finska befolkningsinformationssystemet. Distributionen av andra identifieringsmetoder pågår.