Suomeksi
In English

Aktuellt

Beställ RSS-feed
Beställ RSS-feed

Findata har utfärdat en föreskrift om materialbeskrivningar för sekundär användning av social- och hälsovårdsdata

1.2.2021
Nyheter

Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata har utfärdat en föreskrift om materialbeskrivningarnas datainnehåll, begrepp och datastrukturer. Föreskriften...

Läs mer

Findata börjar efter årsskiftet ta emot ansökningar som gäller uppgifter i Kanta-tjänsterna

1.12.2020
Nyheter

Från och med 1.1.2021 är det möjligt att ansöka om tillstånd för sekundär användning av uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna. I början är det tillgängliga datamaterialet...

Läs mer

Findata har utfärdat en föreskrift om kraven på informationssäkra driftmiljöer

27.10.2020
Nyheter

Findata har utfärdat en föreskrift som beskriver de krav som ska ställas på andra tjänsteleverantörers informationssäkra driftmiljöer. Föreskriften gäller sekundär användning av social-...

Läs mer

Sekundär användning av social- och hälsovårdsdata underlättas – fr.o.m. den 1.4 tar Findata emot ansökningar om användningstillstånd för data på individnivå

30.3.2020
Pressmeddelande
Nyheter

I fortsättningen kan man ansöka om tillstånd för sekundär användning av data från hälsostationer, sjukhus och socialtjänster från en lucka. Findata förbättrar medborgarnas dataskydd,...

Läs mer

Mer information om behandling av pågående ansökningar

28.2.2020
Nyheter

Vad händer efter den 1 april med sådana ansökningar som är i kö eller som behandlas av någon annan personuppgiftsansvarig enligt 6 § i lagen om sekundär användning? ...

Läs mer

En ny myndighet startar sin verksamhet – allt säkrare och snabbare sekundär användning av social- och hälsovårdens informationsresurser

30.12.2019
Pressmeddelande
Nyheter

Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata inleder sin verksamhet i början av året. Findata beviljar tillstånd för sekundär användning av social- och...

Läs mer

Effektivare och säkrare användning av material med Findata

1.11.2019
Nyheter

Finland har unika registermaterial inom social- och hälsovården som har använts framgångsrikt i forskning och statistikföring i årtionden. Findata möjliggör en mer informationssäker och...

Läs mer