Begäran om information och dataanvändningstillstånd skickas in genom att fylla i ett onlineformulär. Se ytterligare instruktioner för begäran om information och dataanvändningstillstånd från avsnittet Tjänster för kunder på vår webbplats.

För närvarande är identifieringen och därmed inlämnande av en begäran om data eller tillstånd möjlig för personer som har en personlig identitetskod registrerad i det finska befolkningsinformationssystemet. Distributionen av andra identifieringsmetoder pågår.