Tältä sivulta löydät:

Katso myös: Kuka vastaa hakemusten käsittelystä ja päätöksistä milloinkin?

Yleisiä ohjeita ja huomioita verkkolomakkeen käyttöön

Tietopyynnön tekeminen tapahtuu verkkolomakkeella Findatan hallintajärjestelmän kautta, jonne pääset osoitteesta https://lupa.findata.csc.fi/ (aukeaa uuteen ikkunaan). Järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen avulla.

Löydät  järjestelmiin liittyvät tekniset tiedotteet esim. huoltokatkoista, järjestelmähäiriöistä ja käyttöön vaikuttavista rajoitteista tältä sivulta: Tekniset tiedotteet

Huom! Järjestelmässä on huoltokatko joka aamu klo 8.00–9.00.

Muistathan tallentaa keskeneräisen hakemuksen noin 15 minuutin väliajoin. Tällä hetkellä järjestelmä kirjaa hakijan ulos automaattisesti tietyn aikarajan jälkeen, eikä lomake tallennu automaattisesti.

Internet Explorer -selaimella saattaa esiintyä häiriöitä kirjautumisessa ja käytössä. Suosittelemme muiden selainten käyttämistä.

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Findatan neuvontapalveluun sähköpostitse: info@findata.fi tai puhelimella: 029 524 6500 (avoinna arkisin klo 9.00–11.00 ja 12.00–16.00).

Tällä hetkellä tunnistautuminen ja siten tietopyynnön jättäminen on mahdollista henkilöille, joilla on Suomen väestötietojärjestelmään kirjattu henkilötunnus. Edistämme parhaillaan muita tunnistusratkaisuja

Takaisin ylös

Hakemustilanne 21.9.2020

 • Vastaanotetut hakemukset yhteensä: 208 kpl
  • Tietolupa: 132 kpl
  • Tietopyyntö: 30 kpl
  • Muutoshakemus: 46 kpl
 • Tehdyt päätökset yhteensä: 94 kpl
  • Myönteisiä: 53 kpl
  • Kielteisiä: 1 kpl
  • Raukeavia: 40 kpl
 • Käsittelyssä olevia hakemuksia yhteensä: 62 kpl
 • Jonossa olevia hakemuksia yhteensä: 52 kpl

Takaisin ylös

Ohje tietopyynnön tekemiseen

Tietopyynnöllä voit hakea Findatasta tilastoaineistoa. Tilastoaineisto on anonyymi aineisto, jonka Findata kokoaa käyttöösi eri rekisteripitäjien tietoaineistoista. Findatan toiminnan kohteena olevien rekisterinpitäjien rekisterien tietosisällöistä kannattaa toistaiseksi etsiä tietoa rekisterinpitäjien omilta verkkosivuilta.

Jos tarvitset tilastoaineistoa ainoastaan yhdeltä rekisterinpitäjältä, tulee asiasta tiedustella kyseiseltä rekisterinpitäjältä.

Tietopyyntölomakkeella pyydetään hakijan tietojen lisäksi kuvaus tilaston sisällöstä, poimittavista tiedoista ja niiden rajauksista sekä tietojen tietolähteistä eli rekistereistä. Tilastoaineistoa koskevan tietopyynnön jättäminen edellyttää myös toisiolain mukaisen käyttötarkoituksen määrittämistä. Tietopyyntölomakkeella pyydetään täyttämään lisäksi tiedot aineiston luovuttamiseen ja laskutukseen liittyen.

Aineistopyyntöä koskevasta päätöksestä ja tuotetusta tilastoaineistosta peritään maksu. Palvelun lopullinen hinta määräytyy Findataa koskevan STM:n maksuasetuksen mukaiseen maksuun päätöksestä sekä tuntiperusteiseen maksuun aineiston yhdistämiseen ja käsittelyyn käytetystä työajasta.

Findatan maksujen lisäksi lopulliseen hintaan vaikuttavat rekisteripitäjien omiin säännöksiin perustuvat maksut pyydetyn aineistojen poiminnasta ja toimittamisesta.

Tietopyynnön käsittelyn käynnistyessä Findata pyytää rekisterinpitäjiltä hinta-arvion tarvittavan aineiston poiminnasta ja välittää tiedon hinta-arviosta hakijalle, jonka on mahdollista hyväksyä tai hylätä annettu hinta-arvio. Tilastoaineiston lopullinen hinta varmistuu vasta aineiston luovutuksen jälkeen. Rauenneesta ja kielteisestä päätöksestä veloitetaan erillinen käsittelymaksu.

Tietopyynnön voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Takaisin ylös

Tietopyynnöllä saatavan aineiston käsittely

Tietopyynnöllä voi tilata valmiin analyysin, jonka tuloksena on aggregoitua tietoa. Findata tuottaa tällä hetkellä joko aggregoitua taulukkomuotoista tilastotietoa tai perustunnuslukuja. Nämä tiedot poimitaan pyynnön mukaisesti yksilötasolla rekisterinpitäjiltä.

Findatassa yksilötasoisista tiedoista johdetaan tulokset, jotka anonymisoidaan ennen niiden toimittamista asiakkaalle. Asiakkaan on hyvä huomata, että anonymisoinnin toteuttaminen vaikuttaa valmiin tuloksen tietosisältöön ja kaikissa tapauksissa, esimerkiksi hyvin pienissä kohdejoukoissa, anonyymien tulosten tuottaminen ei ole mahdollista.

Miten anonymisointi toteutetaan?

Anonymisointi toteutetaan tässä yhteydessä käyttämällä herkkyyssääntönä kynnysarvoa viisi. Silloin aggregoidun tiedon tulee olla laskettu vähintään viiden henkilön tietojen perusteella. Tämä pätee sekä taulukkomuotoisen tilastotiedon että perustunnuslukujen kohdalla.

Mikäli esimerkiksi aggregoidussa, taulukkomuotoisessa tilastossa jossain solussa on alle viiden henkilön tietoihin perustuva luku, tulee aineistoa muokata paljastumisriskin vähentämiseksi.

Anonymisoinnin toteuttamisessa taulukkomuotoisen tilastotiedon kohdalla käytetään tietojen karkeistamista aina, kun se on mahdollista tuloksen käyttötarkoitus huomioon ottaen. Solujen peittämistä eli arvojen poistamista sovelletaan, jos karkeistamisella ei saada tuotettua anonyymiä tulosta.

Peittämisessä käytetään sekä herkkien, paljastumisriskissä olevien solujen ensisijaista peittämistä että täydentävää peittämistä. Täydentävällä peittämisellä estetään herkkien arvojen päättely mahdollisten marginaalisummien kautta. Anonymisointia toteuttaessa tarkastetaan tiedot myös ryhmän paljastumisen osalta sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki tietyn ryhmän henkilöt saavat saman (arkaluontoisen) muuttujanarvon.

Takaisin ylös