Tietopyynnön tekeminen tapahtuu verkkolomakkeella Findatan hallintajärjestelmän kautta, jonne pääset osoitteesta https://lupa.findata.csc.fi/ (aukeaa uuteen ikkunaan). Järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen avulla.

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Findatan neuvontapalveluun sähköpostitse: info@findata.fi tai puhelimella: 029 524 6500 (avoinna arkisin klo 9.00–11.00 ja 12.00–16.00).

Tällä hetkellä tunnistautuminen ja siten tietopyynnön jättäminen on mahdollista henkilöille, joilla on Suomen väestötietojärjestelmään kirjattu henkilötunnus. Edistämme parhaillaan muita tunnistusratkaisuja.

Ohje tietopyynnön tekemiseen

Tietopyynnöllä voit hakea Findatasta tilastoaineistoa. Tilastoaineisto on anonyymi aineisto, jonka Findata kokoaa käyttöösi eri rekisteripitäjien tietoaineistoista. Findatan toiminnan kohteena olevien rekisterinpitäjien rekisterien tietosisällöistä kannattaa toistaiseksi etsiä tietoa rekisterinpitäjien omilta verkkosivuilta.

Jos tarvitset tilastoaineistoa ainoastaan yhdeltä rekisterinpitäjältä, tulee asiasta tiedustella kyseiseltä rekisterinpitäjältä.

Tietopyyntölomakkeella pyydetään hakijan tietojen lisäksi kuvaus tilaston sisällöstä, poimittavista tiedoista ja niiden rajauksista sekä tietojen tietolähteistä eli rekistereistä. Tilastoaineistoa koskevan tietopyynnön jättäminen edellyttää myös toisiolain mukaisen käyttötarkoituksen määrittämistä. Tietopyyntölomakkeella pyydetään täyttämään lisäksi tiedot aineiston luovuttamiseen ja laskutukseen liittyen.

Aineistopyyntöä koskevasta päätöksestä ja tuotetusta tilastoaineistosta peritään maksu. Palvelun lopullinen hinta määräytyy Findataa koskevan STM:n maksuasetuksen mukaiseen maksuun päätöksestä sekä tuntiperusteiseen maksuun aineiston yhdistämiseen ja käsittelyyn käytetystä työajasta.

Findatan maksujen lisäksi lopulliseen hintaan vaikuttavat rekisteripitäjien omiin säännöksiin perustuvat maksut pyydetyn aineistojen poiminnasta ja toimittamisesta.

Tietopyynnön käsittelyn käynnistyessä Findata pyytää rekisterinpitäjiltä hinta-arvion tarvittavan aineiston poiminnasta ja välittää tiedon hinta-arviosta hakijalle, jonka on mahdollista hyväksyä tai hylätä annettu hinta-arvio. Tilastoaineiston lopullinen hinta varmistuu vasta aineiston luovutuksen jälkeen. Rauenneesta ja kielteisestä päätöksestä veloitetaan erillinen käsittelymaksu.

Tietopyynnön voi tällä hetkellä jättää suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkielinen tietopyyntölomake tulee käyttöön pian.