Findata tarjoaa rekisterinpitäjille eli aineistojen hallitsijoille tukea aineistokuvausten laadintaan, anonymisointipalvelua sekä lupien käsittelypalvelua rekisterinpitäjän puolesta.

Alamme vastaanottaa tietopyyntöjä 1.1.2020 ja tietolupahakemuksia 1.4.2020.

Aineistokuvausten laadinta

Autamme  rekisterinpitäjiä laatimaan rekisteriensä tietosisällöistä aineistokuvauksia, jotta tietoja tarvitsevat pystyvät arvioimaan tietojen soveltuvuutta toisiokäyttöön.  Yhteistyömme rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten osalta käynnistyy vuonna 2020. Neuvottelemme rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten yhdenmukaistamistavoitteista, jonka jälkeen ohjeistamme aineistokuvauksissa.  Sosiaali- ja terveysministeriö tulee antamaan aineistokuvausten osalta asetuksen.

Anonymisointipalvelu

Jos tietoja haetaan toisiokäyttöön vain yhdeltä rekisterinpitäjältä, rekisterinpitäjä vastaa itse tietolupahakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Jos aineisto luovutetaan luvansaajalle anonymisoituna, anonymisoimme aineiston rekisterinpitäjän puolesta ja toimitamme sen luvansaajan käsiteltäväksi.  Rekisterinpitäjä toimittaa Findatalle myöntämänsä tietoluvan ja sen mukaisen aineiston tietoturvallista tiedonsiirtoväylää käyttäen.

Anonymisointipalvelu alkaa vuoden 2020 aikana.

Rekisterinpitäjä vastaa itse tietolupahakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, jos tietoja haetaan toisiokäyttöön vain yhdeltä seuraavista rekisterinpitäjistä:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Kansaneläkelaitos (etuudet ja lääkemääräykset)
  • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
  • aluehallintovirastot (sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat)
  • Työterveyslaitos (työperäiset sairaudet, altistumismittaukset, potilasrekisterit)
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • sosiaali- ja terveysministeriö.

Lupien käsittely rekisterinpitäjän puolesta

Edellä mainitut rekisterinpitäjät voivat valtuuttaa Findatan tuottamaan puolestaan toisiolaissa niille säädetyt muut kuin neuvonta- ja aineistokuvauspalvelut. Tällöin käsittelemme rekisterinpitäjän puolesta sellaisetkin tietolupahakemukset, jotka koskevat vain rekisterinpitäjän omien rekisterien tietosisältöjä.

Takaisin ylös