Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan asiakkaita ovat aineistojen tarvitsijat.

Tarjoamme asiakkaillemme

 • neuvontapalvelua
 • lupa- ja aineistopalvelua
 • etäkäyttöympäristön aineiston tietoturvalliseen käsittelyyn.

Löydät lisätietoa näistä palveluista tältä sivulta.

Myönnämme luvat aineiston saamiseksi silloin, kun

 • on kyse sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä
  ja
 • tietoja yhdistellään usean eri rekisterinpitäjän rekistereistä tai rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiltä.

Toimintamme alkaa vaiheittain vuonna 2020.

Mikäli olet hakenut aineistoa yksittäisiltä rekisterinpitäjiltä 1.5.2019 jälkeen etkä ole saanut asiasta vielä päätöstä, lue lisätietoa keskeneräisten hakemusten käsittelystä täältä.

Mitä voit pyytää Findatasta?

Kun olet yhteydessä Findataan, voit joko tehdä tietopyynnön tai hakea tietolupaa. Katso myös: Milloin Findata on toimivaltainen lupaviranomainen?

 • Jos haluat tilastotasoista aineistoa, tee tietopyyntö.
 • Jos haluat yksilötasoista aineistoa, hae tietolupaa.

Lain mukaiset käyttötarkoitukset aineistoille ovat:

 • tieteellinen tutkimus
 • tilastointi
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • viranomaisohjaus ja valvonta
 • viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät
 • opetus
 • tietojohtaminen

Tilastotasoinen aineisto

Voit tehdä tietopyynnön, kun tarvitset tilastotietoa toissijaiseen käyttötarkoitukseen.

Huom! Innovaatio- ja kehittämistoimintaan luovutetaan vain tilastotasoista aineistoa. Kaikki aineistopyynnöt tähän tarkoitukseen tehdään tietopyynnöllä.

Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tarkoituksena tulee olla

 • edistää kansanterveyttä tai sosiaaliturvaa tai
 • kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai palvelujärjestelmää tai
 • suojella yksilöiden terveyttä tai hyvinvointia tai turvata heidän niihin liittyviä oikeuksiaan ja vapauksiaan.

Yksilötasoinen aineisto

Voit hakea tietolupaa, kun tarvitset pseudonymisoitua yksilötason tietoa

 • tieteelliseen tutkimukseen ja tilastointiin
 • opetusaineistojen valmistamiseksi sote-asiakastietoja käsittelevän henkilöstön ja sote-ammattilaisiksi opiskelevien koulutukseen
 • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää varten.

Tietopyynnön ja tietolupahakemuksen käsittely

Tee tietopyyntö tai tietolupahakemus Findatan hakemusjärjestelmässä. Löydät ohjeet ja linkin tietopyynnön tekemiseen Tietopyynnöt-sivulta ja tietoluvan hakemiseen Tietolupahakemukset-sivulta.

Käsittelemme tietopyynnöt mahdollisimman pian.

Teemme tietolupahakemusta koskevan päätöksen viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä, kun olemme saaneet kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Tarvittaessa voimme pyytää sinua täydentämään hakemusta tai kysymme rekisterinpitäjiltä lisätietoja.

Mikäli joudumme käsittelemään poikkeuksellisen laajasti useiden eri rekisterinpitäjien tietoja, voimme jatkaa hakemuksen käsittelyaikaa enintään 3 kuukautta. Ilmoitamme sinulle määräajan pidentämisestä, sen perusteesta ja uudesta määräajasta, jonka kuluessa annamme päätöksen.

Aineistopalvelu

Hoidamme puolestasi

 • rekisteriaineiston kokoamisen rekisterinpitäjiltä
 • aineiston yhdistelyn ja pseudonymisoinnin, anonymisoinnin tai tilastotasoisen tiedon tuottamisen
 • luvansaajan oman aineiston konvertoinnin ja yhdistämisen.

Luovutamme aineistot käyttöösi 60 arkipäivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Voimme pidentää aineiston luovutuksen määräaikaa painavasta syystä. Silloin ilmoitamme sinulle määräajan pidentämisestä, sen perusteesta sekä uudesta määräajasta, jonka kuluessa luovutamme aineiston.

Luovutamme tilastotasoisen aineiston vapaasti käyttöösi.

Veloitamme aineistopalvelusta käytettyyn työaikaan perustuvan tuntiperusteisen maksun 115 euroa/tunti (alv 0 %). Tuntihinnan määräytymisperuste säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön maksuasetuksessa.

Etäkäyttöympäristö

Tarjoamme pseudonymisoidun yksilötasoisen aineiston käsittelyyn tietoturvallisen etäkäyttöympäristön. Saat siellä käyttöösi keskeisimmät aineiston analysointiin tarvittavat tilasto-ohjelmistot.

Saat käyttäjätunnukset etäkäyttöympäristöön, kun

 • olemme hyväksyneet lupahakemuksesi
 • koostaneet aineiston rekisterinpitäjiltä
 • olet täyttänyt etäkäyttöympäristön tilauslomakkeen ja
 • olemme tehneet kanssasi sopimuksen etäkäyttöympäristön käytöstä.

Alla esitellyt etäkäyttöympäristön yksityis­kohdat valitaan tilauslomakkeella (tulossa myöhemmin).

­­

Etäkäyttöympäristöön on saatavissa seuraavat konepaketit laskentakapasiteetin mukaan:

 • S (small):
  • 8 GB RAM
  • 4 ydintä
  • 2 250,00 euroa/vuosi (+ alv 24 %)
 • M (medium):
  • 16 GB RAM
  • 6 ydintä
  • 2 750,00 euroa/vuosi (+ alv 24 %)
 • L (large):
  • 32 GB RAM
  • 8 ydintä
  • 3 500,00 euroa/vuosi (+ alv 24 %)
 • XL (MaxPower):
  • 90 GB RAM
  • 20 ydintä
  • 8 500,00 euroa/vuosi (+ alv 24 %)

Kaikkiin konepaketteihin kuuluu vakiona SPSS-, SAS-, Stata- ja R-ohjelmistot. Ohjelmistovalikoimaa tullaan myös laajentamaan. Etäkäyttöympäristön käyttömaksu pohjautuu valittuun konepakettiin sekä mahdollisiin lisätilauksena tilattaviin asioihin, kuten esimerkiksi XL-laskentakapasiteetin ylittäviin tarpeisiin ja omiin ohjelmistoihin.

Miten tietoturvallista etäkäyttöympäristöä käytetään?

Findatan tietoturvallisen etäkäyttöympäristön käyttö vastaa hyvin pitkälti Windows-etätyöpöydän käyttämistä. Windows-etätyöpöytä taas vastaa hyvin pitkälti tietokoneen omaa työpöytää.

Etäkäyttöympäristöä pääsee käyttämään kirjautumalla sen etätyöpöydälle verkkoselaimen kautta. Kirjautuminen vaatii vahvaa, kaksivaiheista tunnistautumista, jossa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja kertakäyttöistä tekstiviestisalasanaa.

Tietoturvallisessa etäkäyttöympäristössä on käytettävissä yleisimpiä tekstinkäsittely- ja tilasto-ohjelmistoja. Ohjelmistovalikoimaa päivitetään toiminnan vakiintuessa.

Lisätilauksesta on mahdollista saada käyttöön tarvittavia ohjelmistoja myös vakiona saatavilla olevien ohjelmistojen ulkopuolelta, joko open access- tai lisenssin vaativia ohjelmia. Jos kyseessä on lisenssin vaativa ohjelmisto, vastuu lisensseistä on asiakkaalla itsellään. Veloitamme käyttäjien omien työkalujen/ohjelmistojen asennuksesta etäkäyttöympäristön konepakettiin 115,00 euroa/tunti (+ alv 24 %).

Voinko itse siirtää tiedostoja käyttöympäristöön tai sieltä pois?

Kaikki tietojen siirto tietoturvalliseen etäkäyttöympäristöön ja sieltä pois tapahtuu aina Findatan kautta. Etätyöpöydältä ei siis ole pääsyä internetiin, eikä tietojen siirtäminen tai kopioiminen omalta koneelta etätyöpöydälle ole mahdollista.

Rekisterinpitäjät toimittavat tietoluvalla myönnetyt tietoaineistot Findatalle, joka siirtää ne tietoturvalliseen etäkäyttöympäristöön. Findatassa aineistot pseudonymisoidaan ja käsitellään tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti ennen siirtoa asiakkaan käyttöön.

Minimointiperiaatteella tarkoitetaan, että henkilötietoja saa käsiteltäväksi vain siinä laajuudessa kuin niiden käyttötarkoituksen kannalta on välttämätöntä.

Tietoaineistojen perusteella tuotettuja analyysien tuloksia voi tuoda järjestelmästä ulos Findatan tarkistusmenettelyn kautta. Findata tarkistaa, että tulokset ovat riittävän hyvin anonyymejä, jonka jälkeen tuloksia on mahdollista myös julkaista.

Lisäksi voimme siirtää aineiston muuhun kuin Findatan tietoturvalliseen etäkäyttöympäristöön. Tämän voi kuitenkin tehdä vain välttämättömistä syistä ja muun käyttöympäristön tulee täyttää Findatan määrittämät tietoturvaedellytykset.

Katso myös: Hinnasto

Takaisin ylös