Findatan asiakkaita ovat aineistojen tarvitsijat.

Tarjoamme asiakkaillemme

 • lupa- ja aineistopalvelua
 • etäkäyttöympäristön aineiston tietoturvalliseen käsittelyyn.

Myönnämme luvat aineiston saamiseksi silloin, kun

 • on kyse sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä
  ja
 • tietoja yhdistellään usean eri rekisterinpitäjän rekistereistä tai rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiltä.

Toimintamme alkaa vaiheittain vuonna 2020.

Mikäli olet hakenut aineistoa yksittäisiltä rekisterinpitäjiltä 1.5.2019 jälkeen etkä ole saanut asiasta vielä päätöstä, lue lisätietoa keskeneräisten hakemusten käsittelystä täältä.

Mitä voit pyytää Findatasta?

Kun olet yhteydessä Findataan, voit joko tehdä tietopyynnön tai hakea tietolupaa.

 • Jos haluat tilastotasoista aineistoa, tee tietopyyntö.
 • Jos haluat yksilötasoista aineistoa, hae tietolupaa.

HUOM!

 • Yksilötasoisen aineiston tietolupahakemusten vastaanotto alkaa 1.4.2020.

Lain mukaiset käyttötarkoitukset aineistoille ovat:

 • tieteellinen tutkimus
 • tilastointi
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • viranomaisohjaus ja valvonta
 • viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät
 • opetus
 • tietojohtaminen

Tilastotasoinen aineisto

Voit tehdä tietopyynnön, kun tarvitset tilastotietoa toissijaiseen käyttötarkoitukseen.

Huom! Innovaatio- ja kehittämistoimintaan luovutetaan vain tilastotasoista aineistoa. Kaikki aineistopyynnöt tähän tarkoitukseen tehdään tietopyynnöllä.

Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tarkoituksena tulee olla

 • edistää kansanterveyttä tai sosiaaliturvaa tai
 • kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai palvelujärjestelmää tai
 • suojella yksilöiden terveyttä tai hyvinvointia tai turvata heidän niihin liittyviä oikeuksiaan ja vapauksiaan.

Yksilötasoinen aineisto

Voit hakea tietolupaa 1.4.2020 alkaen silloin, kun tarvitset pseudonymisoitua yksilötason tietoa.

 • tieteelliseen tutkimukseen ja tilastointiin
 • opetusaineistojen valmistamiseksi sote-asiakastietoja käsittelevän henkilöstön ja sote-ammattilaisiksi opiskelevien koulutukseen
 • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää varten.

Tietopyynnön ja tietolupahakemuksen käsittely

Tee tietopyyntö tai tietolupahakemus Findatan hakemusjärjestelmässä. Löydät ohjeet ja linkin tietopyynnön tekemiseen tältä sivulta.

Käsittelemme tietopyynnöt mahdollisimman pian.

Teemme tietolupahakemusta koskevan päätöksen viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä, kun olemme saaneet kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Tarvittaessa voimme pyytää sinua täydentämään hakemusta tai kysymme rekisterinpitäjiltä lisätietoja.

Mikäli joudumme käsittelemään poikkeuksellisen laajasti useiden eri rekisterinpitäjien tietoja, voimme jatkaa hakemuksen käsittelyaikaa enintään 3 kuukautta. Ilmoitamme sinulle määräajan pidentämisestä, sen perusteesta ja uudesta määräajasta, jonka kuluessa annamme päätöksen.

Aineistopalvelu

Hoidamme puolestasi

 • rekisteriaineiston kokoamisen rekisterinpitäjiltä
 • aineiston yhdistelyn ja pseudonymisoinnin, anonymisoinnin tai tilastotasoisen tiedon tuottamisen
 • luvansaajan oman aineiston konvertoinnin ja yhdistämisen.

Luovutamme aineistot käyttöösi 60 arkipäivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Voimme pidentää aineiston luovutuksen määräaikaa painavasta syystä. Silloin ilmoitamme sinulle määräajan pidentämisestä, sen perusteesta sekä uudesta määräajasta, jonka kuluessa luovutamme aineiston.

Luovutamme tilastotasoisen aineiston vapaasti käyttöösi.

Veloitamme aineistopalvelusta käytettyyn työaikaan perustuvan tuntiperusteisen maksun. Tuntihinnan määräytymisperuste säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön maksuasetuksessa.

Etäkäyttöympäristö

Tarjoamme pseudonymisoidun yksilötasoisen aineiston käsittelyyn tietoturvallisen ympäristön. Saat siellä käyttöösi keskeisimmät aineiston analysointiin tarvittavat tilasto-ohjelmistot.

Saat käyttäjätunnukset etäkäyttöympäristöön, kun

 • olemme hyväksyneet lupahakemuksesi
 • koostaneet aineiston rekisterinpitäjiltä ja
 • tehneet kanssasi sopimuksen etäkäyttöympäristön käytöstä.

Etäkäyttöympäristön käyttö on maksullista. Hintojen määräytymisperuste säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön maksuasetuksessa.

Lisäksi voimme siirtää aineiston muuhun kuin Findatan tietoturvalliseen käyttöympäristöön. Tämän voi kuitenkin tehdä vain välttämättömistä syistä ja muun käyttöympäristön tulee täyttää Findatan määrittämät tietoturvaedellytykset.

Katso myös: Hinnasto

Takaisin ylös