Kokonaishinta Findatan palveluista muodostuu seuraavista neljästä tekijästä:

1. Findatan tietopyyntöä koskevan päätöksen maksu tai tietolupamaksu

 • Tietopyyntöä koskeva päätös: 1 000,00 euroa (alv 0 %).
 • Tietolupa luvanhakijalle, jonka toimipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa: 1 000,00 euroa (alv 0 %).
 • Tietolupa luvanhakijalle, jonka toimipaikka on muussa kuin EU- tai ETA-maassa: 3 000,00 euroa (alv 0 %).
 • Opinnäytetyöhön liittyvä tietolupa ja tietopyyntöä koskeva päätös hakijalle, jonka kotipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa: 500,00 euroa (alv 0 %).
 • Tietoluvan muutos, eli luvan voimassaoloajan pidentäminen ja/tai tietoluvan nojalla luovutetun aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden lisääminen: 350,00 euroa (alv 0 %).
 • Jos Findatalle toimitettu tietopyyntö tai tietolupahakemus peruutetaan ennen kuin asiaa on käsitelty, siitä ei veloiteta. Käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä tietopyynnöstä ja tietolupahakemuksesta veloitetaan tehtyä työmäärää vastaava osuus.

2. Aineiston poimiminen ja toimittaminen

 • Kunkin rekisterinpitäjän omien säännösten mukainen korvaus Findatan myöntämän päätöksen tai tietoluvan mukaisen aineiston poimimisesta ja toimittamisesta.
 • Selvitämme rekisterinpitäjien korvauksen suuruuden tietopyyntö- ja tietolupakäsittelyn yhteydessä.
 • Veloitamme asiakkaalta rekisterinpitäjien kustannukset ja tuloutamme ne sen jälkeen rekisterinpitäjille.

3. Käytetty työaika

 • Findatan käytettyyn työaikaan perustuva tuntiperusteinen maksu, joka muodostuu tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista: 115,00 euroa per työtunti (alv 0 %).

4. Etäkäyttöympäristön käyttömaksu tietoluvan saajille

 • Findatan ylläpitämän tietoturvallisen etäkäyttöympäristön käyttömaksu. Hinnat vahvistetaan 1.4.2020 mennessä, jolloin tietolupakäsittely alkaa.

LisätietoaSosiaali- ja terveysministeriön asetus 1500/2019 Findatan suoritteiden maksullisuudesta, avautuu uuteen ikkunaan.