Saat kauttamme aineistoja käyttöön silloin, kun on kyse sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä ja tietoja yhdistellään usean eri rekisterinpitäjien rekisteristä.

Vastaamme tietoluvista, tietopyynnöistä ja aineistojen toimittamisesta silloin, kun tietoja yhdistellään seuraavilta rekisterinpitäjiltä:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palvelunjärjestäjät
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ei koske tilastotarkoitukseen kerättyjä tietoja)
 • Kansaneläkelaitos (etuudet ja lääkemääräykset)
 • Kanta-palveluihin tallennetut tiedot (vuoden 2021 alusta alkaen)
 • Eläketurvakeskus (työ- ja ansiotiedot, etuudet ja niiden perusteet)
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Työterveyslaitos (työperäiset sairaudet, altistumismittaukset ja potilasrekisterit)
 • Aluehallintovirastot (sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat)
 • Väestörekisterikeskus (henkilön perustiedot, perhesuhteet, asuinpaikat ja rakennustiedot)
 • Tilastokeskus (siltä osin, kun tarvitaan kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja tietoja).

Huom! Findata ei myönnä lupia kaikkiin rekisterinpitäjien aineistoihin. Tarkemmat aineistorajaukset löydät toisiolaista.

Aineistokuvaukset

Rekisterinpitäjät laativat rekisteriensä tietosisällöistä aineistokuvaukset, jotta tietoja tarvitsevat pystyvät arvioimaan tietojen soveltuvuutta toisiokäyttöön.  Käynnistämme yhteistyön rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten yhdenmukaistamisesta. Toistaiseksi rekisterinpitäjien aineistokuvauksia löytyy rekisterinpitäjien omilta verkkosivuilta.

THL:n, Tilastokeskuksen, Tietoarkiston ja Sitran yhteistyönä kehitettämässä Aineistokatalogissa on julkaistu seuraavien rekisterinpitäjien aineistokuvauksia:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Eläketurvakeskus
 • Kansaneläkelaitos
 • Tilastokeskus
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Linkkejä rekisterinpitäjien sivuille

Saat lisätietoa saatavilla olevista aineistoista suoraan rekisterinpitäjiltä.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
https://dvv.fi/organisaatiot/

Eläketurvakeskus
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tutkimus/tutkimusyhteistyo/tutkimusaineistot/

Eksote
http://www.eksote.fi/eksote/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimus-ja-opinnaytetyot/

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
http://www.avi.fi/web/avi/asiakirja-ja-tietopyynnot/

HUS
https://www.hus.fi/tutkijalle/

Kela
https://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_tietopyynnot-tieteellisiin-tutkimuksiin/

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PPSHP
https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/Tutkimuspalvelut/

Suomen Syöpärekisteri
https://syoparekisteri.fi/palvelut/tietopyynnot/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tutkimuskaytto/yhteystiedot

Tilastokeskus
https://www.tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/yhteystiedot.html
https://www.tilastokeskus.fi/til/ksyyt/yht.html

Työterveyslaitos
https://www.ttl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tietopyynnot-tieteellisiin-tutkimuksiin/

Valvira
https://www.valvira.fi/valvira/valvontatiedot-tutkimuskaytossa/valviran-tietovarannot/

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
https://www.auria.fi/tietopalvelu/
http://www.turkucrc.fi/