Tältä sivulta löydät:

Yleinen kuvaus Findatan kautta saatavista sosiaali- ja terveysalan aineistoista

Saat kauttamme aineistoja käyttöön silloin, kun on kyse sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä ja tietoja yhdistellään usean eri rekisterinpitäjien rekisteristä.

Vastaamme tietoluvista, tietopyynnöistä ja aineistojen toimittamisesta silloin, kun tietoja yhdistellään seuraavilta rekisterinpitäjiltä:

Huom! Findata ei myönnä lupia kaikkiin rekisterinpitäjien aineistoihin. Tarkemmat aineistorajaukset löydät toisiolaista.

Linkkejä rekisterinpitäjien sivuille ja aineistokuvauksiin aakkosjärjestyksessä

Rekisterinpitäjät laativat rekisteriensä tietosisällöistä aineistokuvaukset, jotta tietoja tarvitsevat pystyvät arvioimaan tietojen soveltuvuutta toisiokäyttöön. Olemme käynnistäneet yhteistyön rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten yhdenmukaistamiseksi. Saat lisätietoa saatavilla olevista aineistoista suoraan rekisterinpitäjiltä.

Toistaiseksi saatavilla olevat rekisterinpitäjien aineistokuvaukset löytyvät alla olevasta listauksesta. Kaikki linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Aluehallintovirastot

Digi- ja väestötietovirasto

Eläketurvakeskus

Kansaneläkelaitos, Kela

Kanta-palvelut

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palvelunjärjestäjät

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Suomen Syöpärekisteri

Tilastokeskus

Työterveyslaitos

Takaisin ylös