Hakemus- ja päätöstilastot 5.4.2021

Löydät ohjeet tietopyynnön tekemiseen Tietopyynnöt-sivulta ja tietolupahakemuksen tekemiseen Tietolupahakemukset-sivulta.

Katso myös: Milloin Findata on toimivaltainen lupaviranomainen?

Tietopyynnöllä voit hakea Findatasta tilastoaineistoa. Tilastoaineisto on anonyymi aineisto, jonka kokoamme käyttöösi eri rekisterinpitäjien tietoaineistoista.

Tietolupahakemuksella voit hakea Findatasta yksilötason aineistoa. Yksilötasoinen aineisto sisältää tietoja yksittäisten henkilöiden tasolla, mutta siitä on poistettu suorat tunnisteet eli se on pseudonymisoitua tai anonymisoitua.

Kokoamme aineiston käyttöösi eri rekisterinpitäjien tietoaineistoista ja toimitamme sen etäkäyttöympäristöön analysoitavaksi.

Jos tarvitset sosiaali- ja terveysalan aineistoja ainoastaan yhdeltä rekisterinpitäjältä, voit tiedustella asiasta kyseiseltä rekisterinpitäjältä. Löydät lisätietoa rekisteripitäjistä Aineistot-sivulta.